برچسب های مرتبط

تکنولوژیهای لمسی

تکنولوژیهای لمسی

  • 10 می 2013
  • انواع تکنولوژی های لمسی پنج تکنولوژی اصلی واسط های کاربری لمسی عبارتند از: صفحات لمسی مقاومتی Resistive صفحات لمسی خازنی