برچسب های مرتبط

تکنولوژیهای لمسی

تکنولوژیهای لمسی

  • 20 اردیبهشت 1392
  • انواع تکنولوژی های لمسی پنج تکنولوژی اصلی واسط های کاربری لمسی عبارتند از: صفحات لمسی مقاومتی Resistive صفحات لمسی خازنی