برچسب های مرتبط

سیستم‌های اینتراکتیو و مشاوره به کاربران

سیستم‌های اینتراکتیو و مشاوره به کاربران

  • 6 دی 1396
  • سیستم‌های اینتراکتیو، میزلمسی و استندلمسی سیستم‌های اینتراکتیو اعم از کیوسک لمسی، میز لمسی، استند لمسی، دیجیتال ساینیج و امثالهم،. در ابعاد مختلف فعالیت‌های سازمانهای همچون ادارات دولتی، بانکها، بیمارستانها، هتلها،مراکز تجاری و فروشگاهها، مراکز نمایشگاهی و غیره. به تدریج جای خود را باز کرده اند.