برچسب های مرتبط

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی

  • 8 خرداد 1397
  • واقعیت مجازی چیست تکنولوژی واقعیت مجازی در واقع یک سناریوی کامپیوتری است. که تجربه اتفاقات و شرایط بازسازی شده را از طریق احساس و ادارک فراهم میکند. پیمایش محیطی در این نوع از شبیه سازی می تواند بیشترین شباهت را به دنیای واقعی داشته باشد. و این حس فوق العاده ایست که