برچسب های مرتبط

اتصال کارتخوان به کیوسک‌های لمسی

اتصال کارتخوان به کیوسک‌های لمسی

  • 25 فروردین 1400
  • بررسی کیوسک‎‌های مجهز به کارتخوان و مزایای آن یکی از راه‌های آسان کردن خرید در خورده فروشی‌ها یا قسمت رسپشن می‌تواند استفاده از کیوسک‌‌های لمسی مجهز به دستگاه کارتخوان باشد. با توجه به قابلیت‌های متنوع کیوسک‌های لمسی پارس تاچ، اتصال دستگاه کارتخوان به این کیوسک‌‌های لمسی، مقدور است. اتصال کارتخوان به کیوسک