صنعت شرکت نوآوران هزاره دانش

  • تجهیزات استفاده شده در صنایع، نشان دهنده میزان مدرنیته آن است. از طرفی صنایع، به علت تاثیر اجتناب ناپذیر خود بر طبیعت، سعی دارند تا حد ممکن از آسیب رسانی به محیط زیست ممانعت به عمل آورند. بنابراین استفاده از انواع میز لمسی، کیوسک لمسی و تابلواعلانات لمسی با قابلیت های متنوع نرم افزاری علاوه بر ایجاد نمایی مدرن در محیط صنعتی، به واسط کاهش استفاده از کاغذ جهت اطلاع رسانی و تبلیغات نه تنها از قطع بی رویه درختان جلوگیری می کند بلکه عامل مهمی است در کاهش استفاده از اقلام تجزیه ناپذیر مانند برخی بنرهای چاپی.
  • امروزه داشتن گواهینامه «صنعت سبز» برگ برنده ای است برای صنایع تا حمایت خود را از تنها زمین و هوای اطراف آن اعلام دارند.