نمایشگر شیشه ای

  • حاصل تلفیق تکنیک Rear Projection با صفحات نمایش نانو اکرلیک
  • در واقع شیشه های دفاتر، فروشگاه ها، ویترین ها و یا پارتیشن هایی هستند که با در نظر گرفتن ملاحظات فنی خاص خود به یک  نمایشگر واقعی با کیفیت تصویر فوق العاده تبدیل شده اند.
  • نوع صفحه ی نانو اکرلیک استفاده شده، توان ویدئو پروژکتور و میزان روشنایی پشت تصویر از نکات تاثیرگذار بر کیفیت تصاویر می باشند که در صورت انتخاب و تلفیق صحیح آن ها امکان داشتن نمایشگرهای بزرگ و ارزان قیمت بدون اشغال فضای اضافی میسر می شود.
  • پارس تاچ با استفاده از تکنیک Back Projection و صفحات نانو اکرلیک قادر است تا ویترین فروشگاه ها، مغازه ها و حتی فضاهای شیشه ای بدون کاربرد در محیط های مختلف اداری، تجاری و مسکونی را در ابعاد نامحدود و البته بر اساس ملاحظات فنی محیط به نمایشگرهای تعاملی و یا غیر تعاملی تبدیل نماید.
  • ایجاد صفحه نمایش محو شونده با استفاده از فویل های انطباقی نمایشی (Adaptive Foil Exhibitor) برای ویترین فروشگاه ها و اتاق جلسات مدیران میسر می باشد.
  • با استفاده از فویل های تشخیص لمس خازنی برروی سطوح داخلی شیشه های با ضخامت کمتر از 20 میلیمتر (به نحوی که فویل در سطح داخلی شیشه نصب شده و در دسترس کاربر نباشد) می توان یک ویترین مدرن لمسی با قابلیت ارائه ی کاتالوگ های الکترونیکی ایجاد کرد.