پزشکی شرکت نوآوران هزاره دانش

  • میزلمسی مطب پزشکان یا کلینیک پزشکی کاربردهای مختلفی دارد از قبیل نمایش عکس و فیلم و متن آموزشی، نمونه کارها، لیست خدمات پزشکی، محتوای تبلیغاتی، دریافت اطلاعات بیمار، رزرو وقت بصری، پرداخت حق ویزیت در بیمارستان ها و مراکز شلوغ درمانی کیوسک لمسی بیمارستانی تمام قابلیت های فوق الذکر را در کنار معرفی مجموعه، معرفی پزشکان و ساعات حضور، راهنمای طبقات و … به شما ارائه خواهند داد.
  • یکی از کارهای جذاب میزلمسی در حوزه آموزش پزشکی برای دانشکده های پزشکی و دامپزشکی میزلمسی تشریح (میزلمسی آناتومی) می باشد.