برچسب های مرتبط

کیوسک‌ هوشمند کاربردی که کمتر از آن صحبت می‌شود

کیوسک‌ هوشمند کاربردی که کمتر از آن صحبت می‌شود

  • 22 خرداد 1403
  • با کیوسک هوشمند از ترافیک به سرعت عبور کنید کیوسک‌ هوشمند یا کیوسک تعاملی به عنوان تابلوهای راهنما در بخش‌های پر ترافیک می‌تواند برای رفع شلوغی‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده بسیار مفید واقع شود. سیستم‌های دیجیتال هوشمندسازی شده می‌توانند جای تابلوهای سنتی در شهرها را بگیرند انواع