برچسب های مرتبط

ویدئو مپینگ بخش مهمی از دیجیتال سازی محیط های نمایشی

ویدئو مپینگ بخش مهمی از دیجیتال سازی محیط های نمایشی

  • 22 خرداد 1403
  • ویدئو مپینگ  (video mapping) چیست؟ ویدئو مپینگ تکنیکی است که از چندین پروژکتور برای تبدیل هر سطحی به یک صفحه نمایش پویا استفاده و با تکنولوژی خود کل ساختمان و نمای آن و حتی اشیاء و سطوح با شکل نامنظم را به یک صفحه نمایش بزرگ تبدیل می­کند .